m..,m.m.


PROFESJONALNE USŁUGI KSIĘGOWE

ANALIZY FINANSOWO - EKONOMICZNE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowo-Ekonomiczne

"Account" Tomasz Łabędź

 

 

Biuro Rachunkowo-Ekonomiczne "Account" wykonuje następujące usługi:


  • USŁUGI KSIĘGOWE

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- obsługa podatników rozliczających się w formie ryczałtu (ewidencja przychodów, karta podatkowa),

- prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),

- rozliczanie projektów unijnych z EFS oraz EFRR,

- prowadzenie rejestrów VAT,

- prowadzenie rozliczeń VAT-u dla transakcji krajowych oraz zagranicznych (WNT, WDT, import usług, import oraz eksport towarów),

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,

- sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT

 

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE

- prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej,

- sporządzanie dokumentacji kadrowej i płacowej pracowników,

- przygotowywanie list płac pracowników,

- sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń,

- sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji zgłoszeniowych ZUS,

- sporządzanie i składanie w imieniu klient miesięcznych deklaracji ZUS,

- sporządzanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

- pozostałe rozliczenia wg. potrzeb

 

 

USŁUGI FINANSOWO-EKONOMICZNE

- prowadzenie rozbudowanej analityk księgowej dla celów raportowania ekonomicznego,

- sporządzanie okresowych zestawień finansowych,

- analiza przychodów i kosztów,

- analiza rentowności przedsięwzięć gospodarczych,

- przygotowywanie zestawień osiągniętych wyników na sprzedaży,

- analiza marż rzeczywistych,

- analiza ryzyka podatkowego dla transakcji krajowych i zagranicznych

- opracowywanie procedur w zakresie kontroli kosztowej w przedsiębiorstwie

 

 

USŁUGI POZOSTAŁE

- reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowych oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

- opracowywanie i sporządzanie polityki rachunkowości,

- kontrola rozrachunków z kontrahentami,

- sporządzanie deklaracji rocznych dla klientów indywidualnych PIT,

- sporządzanie deklaracji VZM (zwrot VAT-u za materiały budowlane)